Klicka på länken för tisdagens finalprogram och presentation.

https://sway.office.com/ueiA215ieO2MHx91?ref=Link