Bli medlem i Sveriges största och enda rikstäckande nätverk för bartenders! För att du ska kunna bli medlem börjar du med att fylla i vår inträdesansökan nedan. Innan du gör det bör du läsa igenom våra stadgar som bland annat talar om varför föreningen finns och vilka etiska regler vi har för våra medlemmar. Som medlem godkänner du våra stadgar som bland annat ger en garant för gott uppförande.

Samtidigt som du fyllt i dina uppgifter och skickat in din ansökan till oss, ska medlemsavgiften om 600:- betalas. Detta gör du på plusgirokonto: 6598-7 eller via swish 123.228.3059. Först när du betalat in avgiften räknas du som medlem i SBG och medlemskortet skickas till dig.SBG medlemsavgift

 

Är du skolelev?

Då får du första året gratis som medlem! Fyll i samtliga uppgifter och ange din skola i rubriken ”arbetsplats”.

Inträdesansökan

Den ort där arbetsplatsen ligger
Föreningens stadgar finns att läsa på www.sbg.nu Brott mot stadgarna kan medför uteslutning.
Dina personuppgifter hanteras enligt gällande lagar för hantering, lagring och användning.
Väljer du faktura, var god fyll i faktureringsadress nedan.
Fakturering kan göras till ex en arbetsgivare/företag. (Du får fakturan sänd till din angivna e-postadress och ansvarar för att den kommer till arbetsgivaren/företaget.)