Sveriges Bartenders Gille

Sveriges Bartenders Gille® är Sveriges äldsta,  största och enda rikstäckande nätverk för bartenders, grundat 1949. För den som vill få relevant information om branschen och lära dig mer om dryck, är ett medlemskap i SBG det självklara valet. SBG arrangerar årligen Sveriges enda märkesobundna mästerskap som heter ”Årets Bartender”.

 

 

Logotyp

sbg_tryck.eps (68 kB)
CMYK, 501×445 px, 300 dpi, Zip-fil

sbg_web.jpg (221 kB)
RBG, 501×445 px, 72 dpi, Zip-fil

aretsbartender_tryck.epsarets-bartender
Zip-fil

Våra logotyper får endast användas av press, samarbetspartners samt i och i samband med, produkter och publikationer till vilka SBG bidragit. Annat användande enligt överenskommelse.
Logotyperna får inte förändras på något sätt. Detta inkluderar proportioner, färger och beståndsdelar. Logotyperna får inte utgöra del av annan logotyp eller annat märke. Alla våra logotyper är varumärkesskyddade. Allt användande av logotyperna ska meddelas till president@sbg.nu.

Vilket filformat är lämpligt?

– Web passar bra om du ska infoga bilden i Word, Excel eller Powerpoint dokument.
– Tryck passar bättre om du skall trycka vår logga och använder t ex Illustrator, Photoshop, PageMaker, Quark Express eller annat rit-, layout- eller bildredigeringsprogram.