Efter 1948 blev det ett definitivt lyft för både Svenska och utländska hotell. Den internationella affärsmannen som snabbt återtog sitt resande, spelade givetvis en viktig roll med att återupprätta kontakterna mellan bartenders runt om i världen.

 Representanter för dryckesindustrin var ansvariga för mycket av pionjärarbetet inom detta område. De berättade om nya aktiviteter för bartenders i olika länder och erbjöd hjälp med startandet av av lokala föreningar. Det var därför som det 1949 bildades inte mindre än fem europeiske bartendergillen. Dessa var, i kronologisk ordning: AIBES i Italien, DBL i Danmark, NBC i Holland, NBF i Norge och SBG i Sverige.

Uppmuntrade av vänner från vin och sprit industrin, ordnades de första personliga mötena mellan kommittemedlemmar från nya och redan existerande klubbar. Efter mycket skrivande och flygande fram och tillbaka togs initiativet i London hos UKBK till ett möte någonstans i England. De brittiska värdarna använde sig av de excellenta anläggningar som erbjöds av The Gastronomic festival of Torquay.

Fastställan & Mål

Billy  Tarling
Billy Tarling, den första IBA-presidenten

Mellan den 21 och 24 Februari 1951 planerade den Engelska kurorten att ha en kulinarisk utställning och tävling och en europeisk cocktailtävling. Samtliga bartendergillen erbjöds att skicka en delegation till Torquay så att förutom en tävling i den Europeiska cocktailtävlingen kunde även en diskussion om grundandet av en internationell bartenderklubb kunde äga rum.

Denna diskussion hölls den 24 Februari 1951 på Grand hotel och fick långtgående konsekvenser. I en vänlig och entusiastisk atmosfär diskuterades, föreslogs och klubbades scheman, regler och framtida utvidgning av associationen. Officiellt deltog sju länder i detta första möte och totalt 20 personer var närvarande. De sju länderna var England, Danmark, Frankrike, Holland, Italien, Sverige och Schweiz. UKBG´s ordförande Billy Tarling valdes till den första IBA-presidenten. Målen och principerna som IBA står för illustreras bäst genom de regler som fastlades vi detta tillfälle:

  • Att främja och underhålla de internationella relationerna mellan de olika bartendergillena
  • Att möjliggöra utbyte av nyheter, åsikter och idéer mellan medlemsgillen till nytta för skrået
  • Att generellt uppmuntra de olika medlemsgillena yrke genom en högra standard på kompetens och uppförande
  • Att upprätthålla en hög servicegrad och uppmuntra kunskap om de olika medlemsländernas dryckesvanor och seder
  • Att uppmuntra standardisering av blandade drinkar
  • Att tillhandahålla utbildningsmöjligheter till lärlingsbartenders i de olika gillena
  • Att anordna internationella cocktailtävlingar.

Alla dessa punkter är fortfarande oförändrade och de fortfarande finns med i dagens IBA-regler. I mer än 50 år har dessa regler fungerat som daglig vägledning i alla IBA´s aktiviteter. Bättre bevis på på den kompetens och framsynthet som dessa grundare av IBA visade, torde vara svårt att hitta.

IBA presidenter genom tiderna

1951 – 1952 W.J. ”Billy” Tarling
1952 – 1954 G.A. Baker
1954 – 1957 George Sievi
1957 – 1959 Pietri Grandi
1959 – 1960 Angelo Zola
1960 – 1963 Kurt Sörensen
1963 – 1977 Angelo Zola
1977 – 1981 Stefano Preti
1981 – 1987 Michel Bigot
1987 – 1993 Umberto Casseli
1993 – 1999 Jan G Van Hagen
1999 – 2005 Umberto Casseli
2005 – 2014 Derrick Lee
2014 -2017 Ron Busman
2017 – 2020 (2019) Pepe Dioni
2020 – Giorgio Fadda