Utbildningsfrågor

SBG får många frågor om vad man bör tänka på vid val av bartenderskolor. Vad som är bästa vägen till ett barjobb varierar sig och SBG samlar här sina råd som ska ses som en vägledning. Vad branschen generellt är överens om är att en bra grundläggande teori och en bred praktisk kunskap är vägen till framgång.

SBG rekommenderar ingen utbildning med mindre än fyra veckors utbildningstid om du är helt och hållet nybörjare.
Det är tillräckligt tufft med fyra veckor och skolor med mindre utbildningstid blir anser vi, tvungna att välja bort värdefull kunskap; helt eller delvis. Tänk också på att det är en hel del pengar som går åt, inte bara till kursavgiften utan även till mat, fritid och kanske en flygbiljett.

Råd & Tips

  • Kontrollera vilka lärarna är, har de tillräcklig kunskap?
  • Är skolan ett registrerat företag?
  • Betalar man hela kursavgiften kontant på plats och i så fall varför?
  • Jämför kursplaner och pris
  • Vad ingår och vad ingår inte?
  • Kolla referenser, t.ex med tidigare elever
  • Läs noga på olika webbplatser och jämför
  • Våga ställa frågor, det är dina pengar!

Internationella diplom och certifikat utlovas ofta av de flesta skolor. SBG ställer sig något frågande till vad det är som gör dem internationella och man får nog se dessa mer som intyg skrivna på engelska. Det är skolans rykte, renommé och resultat som är avgörande utöver vad du själv får i slutänden.

SBGs uppfattning är att ett intyg från en svensk skola ger ett bättre intryck hos en arbetsgivare i Sverige än ett intyg från en skola från ex. en stad eller ett land som i vissa fall har ett ”partybetonat” rykte. Likaså ska man ta i beräkning om hur lång utbildningen är. En längre utbildningstid ger också en bredare och fördjupad lärdom av branschen rent allmänt och i Sverige finns en rad gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar som efter avslutad skola ger dig större möjlighet att hitta arbete.

Önskas mer information så v.v. kontakta oss via mail.

Sveriges Bartenders Gille

Email: president@sbg.nu